international-exhibitors

סיוע – ייעוץ

AFC מסייע לחברות צרפתיות ובינלאומיות בתחום תנועת טובין או שירותים בכל פעולות יבוא או יצוא. סקירת ההליכים, ההתאמות עם חוקי המכס והחוקים הפיסקלים.

טיפול בפרמטרים המשפיעים על המיסוי וההליכים כמו תעריף המכס – המקור – ערך המוצהר למכס ...

AFC עובד בשיתוף עם עורכי דין המתמחים בנושאים אלו.

ההתפתחות הבלתי פוסקת במסגרת החקיקתית מאלצת אותנו לשמור באופן שוטף על רמת ההכרות שלנו בתחום הפיסקלי והמכסי עם מוסדות רשמיים:

  • עלון רשמי של המכס
  • עלון רשמי בנושאי מיסוי
  • בסיס נתונים הצרפתי LEFEBVRE
  • מועצת האיחוד האירופי
  • ועדה כלכלית וחברתית אירופית
  • וכו'

מומחיות לפעילות מסחרית בינלאומית

בתחום ההובלה והלוגיסטיקה, AFC מסייע לכל חברה זרה בניתוח ההליכים כמו למשל – יצוא זמני או סופי, יבוא או יבוא מחדש ...
AFC מטפח שותפויות עם הפועלים העיקריים בתחום ההובלה והלוגיסטיקה האווירית והימית ביבוא מאפריקה, האוקינוס ההודי, אזור המפרץ הפרסי, אסיה ואמריקה.

AFC שותף לפעילותכם המסחרית בצרפת

מול סביבה מורכבת מבחינה חוקית ואדמיניסטרטיבית, AFC מקל ומגן על ניהול תנועות הטובין והשירותים שלכם, תוך כדי שמירה על המחויבויות מבחינת צורה ותוכן.

AFC מנהל בדיסקרטיות הנדרשת את ההליכים מול המוסדות הפיסקלים הרלוונטים.
שלושה קווי מפתח מרכיבים את פעולת החברה AFC בתחום הייצוג הפיסקלי:

  • שמירה על הפאן המשפטי, הפיסקלי והמכסי כמו גם על יחסים שוטפים עם המוסדות האדמיניסטרטיביים.
  • סיוע מומחים
  • ניסיון מוצלח של יותר מ-20 שנה בתחום הפעילות המורכבת של יחסים בינלאומיים.

הדרכה מקצועית

הדרכה והשלמות עבור עובדים בשירות האמורים לטפל ביבוא או יצוא

יצוא

AFC מבצע ישירות יצוא מוצרי יוקרה לשווקים מסוימים וכמו-כן משמש כגורם ביניים עבור לקוחות מחו"ל.