חברות מחוץ לאיחוד האירופי

עפ"י החוק הצרפתי,מייצגה הפיסקלי של חברה זרה צריך להתמנות מרגע שמתוכננת עיסקה בשוק הצרפתי.

ראה בחוק – סעיף 289 בקוד המסים הכללי (להוציא הרשימה שמקורה בדירקטיבה מס' 2010/24/EU מה- 16.03.2010).

AFC , נציג פיסקלי, היושב ועוסק כחוק בצרפת, מתחייב לייצג את החברה הזרה מול השלטונות הפיסקלים בצרפת ובמיוחד למלא אחר הליכי ההצהרה, להמציא את המסמכים הנחוצים ולשלם את המס עבור החברה הזרה הנ"ל.

AFC מתחייב למלא כנדרש את ההצהרה בגין חילופי טובין (סטטיסטיקה חודשית) עבור העוסקים המנהלים עסקיהם בתוך האיחוד האירופי, כמוכרים או כקונים.


ההליכים לקבלת החזר המע"מ צריכים להעשות בהתאם לחקיקה הפיסקלית על מנת שהשלטונות יאשרו את החזר המע"מ. אולם קיימים הליכים, כללים, יוצאים מן הכלל, מקרים מיוחדים והוכחות תואמות שחובה להציגם.

שירותי  AFC תואמים לצרכים הספציפיים של הלקוחות. ראה דוגמאות נפוצות לשירות. אולם קיימות דוגמאות אחרות לתנועה:

דוגמא 1

תיאור פיסקלי

דוגמא: 3

פעילות B TO C (עסק ללקוח). טובין לצריכה, באתר אינטרנט.
רקע: חברה אמריקאית מייצאת לצרפת. הלקוחות הצרפתים של החברה האמריקאית משלמים ישירות דרך האתר האמריקאי. החברה האמריקאית משלמת לספקים הצרפתים עבור שירותיהם.
הפתרון: AFC והחברה האמריקאית מחליטים על שיתוף פעולה על מנת לענות על הדרישות בחוק (בתחום הפיסקלי והמכסי). השיתוף הטכני בין AFC ונותן השירותים הלוגיסטיים הצרפתי מאפשר לחברה האמריקאית להתרכז בפעולותיה ולהפיץ את סחורתה מהבסיס הצרפתי שלה.
מספר עדויות:
"לקבוצה יש ידע מקצועי ממשי"
"בזכות משרד המייצג הפיסקלי המוסמך אין לנו צורך בהקמת סניף בצרפת במסגרת פעילותנו המסחרית"

דוגמא: 2

פעילות: B ל C (בין עסק ללקוח). טובין "טבעיים וביולוגים" במכירה ישירה
רקע: החברה השוייצרית מייצאת לצרפת. הלקוחות הצרפתים והאירופים של העסק השוייצרי משלמים ישירות. החברה השוייצרית (וכל צד שלישי) משלמים לספקים האירופים.
הפתרון: AFC מאפשר לחברה השוייצרית לפעול בתחום המסחרי בו היא עוסקת ללא כל צורך שזו תקים סניף בצרפת. כמו-כן, הוא מבצע במסגרת פעילותו בדיקות בנושא ההתחייבויות הקשורות לגבולות המותרים להנפקת חשבונות לכל מדינה.
מספר עדויות:
" AFC הינו משרד עצמאי בגודל אנושי"
" דרשנו שנציגנו יהיה נציג פיסקלי מוסמך"

דוגמא: 1

פעילות: B to B (עסק לעסק) . תעשיית מכוניות / קבלני משנה
רקע: החברה הטוניסאית מייצאת טובין לצרפת. החברה הטוניסאית מקבלת שכרה ישירות מהלקוחות הצרפתים. הספקים האירופים (והצד השלישי) של החברה הטוניסאית מקבלים תשלום מהחברה הטוניסאית. אחסון הטובין נעשה בצרפת.

הפתרון: ה- AFC והחברה הטוניסאית החליטו על נוהלים על מנת לכבד את החוק (הפיסקלי והמכסי) ואת חובות ביקורת הפנים של העסק הטוניסאי. בנוסף, חברה זו יכולה לקבל החזר מע"מ במידה ויש אשראי למע"מ.

להלן מספר עדויות:
" רצינו לעבוד עם מומחה מוסמך בעניינים פיסקלים ומכס"
" AFC ניהלה בדיקת מסמכים במטרה לכבד את הכללים"
" הייצוג הפיסקלי בצרפת משפר את רמת החזר ההשקעה"

דוגמא 1

תיאור פיסקלי

דוגמא : 4

פעילות : B TO B (עסק לעסק). עבודות הנדסה עבור ה BTP (חברה ציבורית האחראית על בניינים ציבוריים בצרפת)
רקע: החברה השוייצרית מוכרת מיני חומרים ומציעה שירותיה בצרפת. הלקוחות הצרפתים של החברה השוייצרית משלמים ישירות ל AFC בחשבון בנק המיועד בלעדית לכך. הספקים הצרפתים מקבלים את התשלום ישירות מהחברה השוייצרית. ניהול חשבון הבנק הצרפתי מבוצע על ידי AFC, אולם החברה השוייצרית היא בעלים של הכסף על החשבון.
הפתרון: AFC התקין עבור החברה השוייצרית חשבון בנק של צד שלישי. האופציה הזו הינה משלימה את פעילות הייצוג הפיסקלי.
עדויות:
"כל חודש, הם מבצעים את ההצהרות האירופיות עבור שירותים ( DES )"
"החברה שלנו הנסחרת בבורסה, וביקורת פנים מאשרת חודשית את תנועת הכספים המנוהלים על ידי AFC "

דוגמא 1

תיאור פיסקלי

דוגמא : 5

פעילות : B TO B (עסק לעסק). טובין תעשייתיים.
רקע: העסק האמריקאי מבצע מכירות של טובין ושירותים בצרפת. AFC ינפיק חשבוניות עבור החברה האמריקאית. התשלום לספקים הצרפתים של החברה האמריקאית יכול להתבצע על ידי AFC ישירות.
הפתרון: AFC יפתח עבור החברה חשבון בנק של צד שלישי. על חשבון זה יועברו התשלומים שייעשו על אתר האינטרנט והפלטפורמה לתשלומים של אחד מהבנקים העיקריים בצרפת.
עדויות:
"במקרה שלנו, אין לנו סניף בצרפת, מסי חברות לא חלים עלינו"
"יש לנו מעט מאוד לקוחות בצרפת, שירות של ייצוג פיסקלי מוסמך מתאים ביותר לתחום המקצוע שלנו"

דוגמא 1

תיאור פיסקלי

דוגמא 7

פעילות: B to B (עסק לעסק)
רקע: החברת היפנית מוכרת טובין לצריכה בצרפת. הלקוחות הצרפתים משלמים ישירות לבנק צרפתי דרך אתר האינטרנט של החברה.
ניהול חשבון הבנק הצרפתי נעשה על ידי AFC אולם החברה היפנית היא בעלת הכספים. AFC ישלם ישירות לספקים הצרפתים של החברה בזכות חשבון הבנק צד שלישי המיועד.
הפתרון: AFC מקים עבור החברה חשבון בנק צד שלישי. על חשבון זה יועברו כל התשלומים שנעשו דרך האתר ופלטפורמת התשלומים של אחד מהבנקים הגדולים בצרפת.
עדויות:
"המע"מ המכסי שהוחזר הוא חלק חשוב מרווחינו"
"מנקודת מבטנו, AFC הוא גורם מקל מבחינה פיסקלית ומכסית עבור פעילותנו הצרפתית והאירופית"

דוגמא: 6

פעילות: B to B (עסק לעסק)
רקע: החברה האוסטרלית מוכרת טובין תעשייתיים בצרפת. הלקוחות הצרפתים משלמים ישירות על חשבון בנק צרפתי. ניהול חשבון הבנק הצרפתי נעשה על ידי ה-AFC אולם החברה האוסטרלית היא בעלת הכספים. התשלום עבור הספקים הצרפתים של החברה האוסטרלית יכול להיעשות ישירות על ידי ה AFC בזכות חשבון הבנק צד שלישי המיועד לכך.
הפתרון: AFC פותח עבור החברה חשבון בנק של צד שלישי. תשלומי הלקוחות יגיעו ישירות על חשבון זה.

דוגמא 1

תיאור פיסקלי

דוגמא : 8

פעילות : B to B (עסק לעסק) של מוצרי צריכה בתחום החקלאות והמזון.
רקע: החברה מסנגל מוכרת מוצרי צריכה בצרפת. הלקוחות של החברה הסנגלית משלמים לה ישירות. חברת הלוגיסטיקה הצרפתית שעובדת עבור החברה מסנגל משלמת עבורה מראש את המע"מ והמכס. התשלום לספקים הצרפתים של החברה הסנגלית נעשה ישירות.
הפתרון: AFC עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם חברת הלוגיסטיקה. מה שמאפשר לחברה הסנגלית להתרכז בפעילותה ולהפיץ את מוצריה ה"טריים ביותר" באמצעות חברת הלוגיסטיקה הצרפתית.
עדויות:
" מאז 25 שנה, AFC יצר מספר רב של שותפויות עם חברות בתחום ההובלה והלוגיסטיקה"
" אנו מבצעים חסכון כפול: בתחום החזרת המסים והמע"מ כמו גם בתחום כוח אדם ומשרד בצרפת שכבר לא נחוצים לנו"
"AFC מטפל בהצהרות חילופי מוצרים שלנו"

דוגמא 1

תיאור פיסקלי

דוגמא 9:

פעילות B to B (עסק לעסק). מוצרי צריכה
רקע: חברת מארגנטינה מוכרת מוצרי צריכה בצרפת ובאירופה.
הלקוחות הצרפתים והאירופים של החברה הארגנטינאית משלמים ישירות על חשבון הבנק הצרפתי של החברה. ה AFC מנהל את חשבון הבנק הצרפתי. חברת הלוגיסטיקה משלמת את המכס והמע"מ עבור החברה הארגנטינאית. התשלום עבור הספקים הצרפתים של החברה הארגנטינאית יכול להעשות באופן מידי.
הפתרון: AFC עובד באופן הדוק עם חברת הלוגיסטיקה מזה שנים רבות. מה שמאפשר לחברה הארגנטינאית להתרכז בפעילותה ולהפיץ הטובין ה"טריים ביותר" באמצעות חברת הלוגיסטיקה הצרפתית שאיתה היא עובדת.
עדויות:
"לנו העוסקים בתחום החקלאות והמזון חשובה ביותר התגובה המהירה עבור המצרכים הטריים הרגישים שמתקלקלים מהר"
"אני מגיע למימוש מטרותי הפיננסיות בשוק הצרפתי בזכות יצוג פיננסי של משרד ידוע"


קיימות דוגמאות נוספות של תנועות טובין
שיעור המע"מ משתנה בהתאם לתקנות בתוקף
מכירה ביצוא לצרפת
שימוש בתנאי הסחר הבינלאומי (INCOTERMS) : -DDP מסירת הטובין על ידי הספק בנקודה פנים יבשתית מוסכמת  (Delivered Duty Paid)

עוסקים היושבים על שטח האיחוד האירופי

העוסקים ממדינות האיחוד האירופי, כולל אלו המוזכרים ברשימה של הדירקטיבה 2010/24/UE מה-16.03.2010, בעלי מס' מע"מ צרפתי כבר לא חייבים למנות נציג פיסקלי.

ראה דירקטיבה אירופית מס' 2000/65.

לעומת זאת,חברות אלה יכולות לבחור מייצג בלעדי לענייני מע"מ על מנת להקל את ההליכים המוטלים עליהם משלטונות המע"מ הצרפתים. AFC מציע את שירותיו ומבטיח למלא משימה זו באופן ליגאלי.

עיקרון התשלום ההפוך

שינו סעיף 283 מקוד המסים הכללי החל מה-1 לספטמבר 2006.
ראה בחוק – סעיף 283 בחוק המסים הכללי.

לכשאספקת טובין או שירותים נעשית על ידי גוף שאינו רשום כעוסק בצרפת, על הצרכן/הקונה לשלם את מע"מ.

מסים על הסכמי ביטוח

חברות ביטוח מחוץ לאיחוד האירופי חייבות להעסיק נציג פיסקלי.

ראה את החוק- סעיף 1004A בחוק המסים הכללי.

שיטות הטיפול במסים הקשורים לביטוח דומות לאלה המתייחסות למע"מ.

ניתן לפנות ל-AFC עבור כל מיסוי אחר: מע"מ על תענוגות, מס על העברת זכויות חברתיות, מיסוי על משחקים ברשת, מסים על ערך מוסף בנדל"ן, בלו, וכו'.