international-exhibitors

Yardım – Danışmanlık

AFC her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin fiziksel akışı alanında Fransız ve uluslararası şirketlere yardımcı olmaktadır. Prosedürlerin ve gümrük harcı ve vergi kuralları ile uygunluk araştırması.
Gümrük tarifesi – meşe – gümrük beyan değeri gibi vergilendirme ve yönetmelik üzerinde etkisi olan parametrelerin işlenmesi.
AFC uzman avukatlarla işbirliği içinde çalışmaktadır.

Çerçevenin sürekli gelişmesi bizi resmi kuruluşlar nezdinde vergi ve gümrük konusundaki bilgilerimizi devamlı olarak güncel tutma mecburiyetinde bırakmaktadır :

  • Resmi Gümrük Bülteni
  • Resmi Vergi Bülteni
  • Francis Lefebvre veri tabanı
  • Avrupa Komisyonu
  • Avrupa Parlamentosu
  • Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi
  • VS.

Uluslararası ticari işlemlerde uzman

Nakliye ve lojistik alanında, AFC – kesin veya geçici ithalat – ithalat ve tekrar ithalat gibi prosedürlerin analizinde bütün yabancı şirketlere yardımlarını sunmaktadır.
AFC Afrika – Hint Okyanusu – İran Körfezi – Asya ve Amerika’dan ithalatta hava ve deniz lojistik taşıma aktörleri ile iş ortaklıkları yapmaktadır.

AFC Fransa’daki ticari faaliyetlerinizdeki iş ortağınız

Karmaşık hukuki ve idari bir ortama karşı AFC esas ve şekil hakkındaki yükümlülüklere riayet ederek akışlarınızın yönetimini kolaylaştırır ve güvenceye alır.
AFC ilgili vergi organları nezdinde girişimleri tam bir gizlilik içerisinde yönetir.

AFC’nin vergi temsilciliği konusunda performansı üç eksende yapılanmıştır :

  • Hukuki, mali ve gümrük konusunda gözetim ve çeşitli idarelerle sürekli ilişki,
  • Uzmanların katkıları,
  • Uluslararası alış veriş konusundaki karmaşık işlemlerde 20 yılı aşkın kendini kanıtlamış deneyim.

Mesleki eğitim

İthalat veya ihracat işlemleri ile meşgul olacak servislerin personelinin eğitimi ve mükemmelleştirilmesi.

İhracat

AFC yabancı müşteriler hesabına bazı lüks ürünler veya ara kalite ürün pazarlarına ihracat işlemlerini doğrudan geçekleştirmektedir.