Avrupa Birliği dışında yerleşik şirketler

Fransız mevzuatı yabancı bir şirket tarafından Fransa piyasasında ticari faaliyetlerde bulunulması düşünüldüğünde bir vergi temsilcisinin belirlenmesi ve yetkilendirilmesi gerektiğini şart koymaktadır.

Bakınız Genel Vergi Kanunu, madde 289 metni (16.3.201 tarihli 2010/24/Ab sayılı yönergeden kaynaklanan liste dışında).

Fransa kanunlarına tabi ve Fransa’da yerleşik, vergi temsilcisi, AFC, yabancı bir şirketi Fransa Vergi İdaresi önünde temsil etmeyi ve özellikle beyan formalitelerini yerine getirmeyi, gerekli belgeleri sunmayı ve bu yabancı şirket hesabına vergi ödemesini yapmayı taahhüt etmektedir.
Avrupa Birliği içinde, ister alımda ister satışta olsun, alış veriş işlemleri yapan operatörler için mal alış veriş beyanını (aylık istatistik beyanı) yapma mecburiyetini üstlenir.

KDV iadesi için girişimler yetkililerin KDV iadesi yapmayı kabul etmeleri için vergi mevzuatına uygun olmalıdır, yine de işlemler, kurallar, istisnalar, özellikler ve verilecek uygun kanıtlayıcı belgeler vardır.

AFC hizmetleri müşterilerin çok özel ihtiyaçlarına uyarlanmıştır. Bakınız iki güncel müdahale yapılandırması, yine de başka akış örnekleri vardır :

seçenek 1

Vergi temsilciliği

Örnek : 1

Faaliyet : B to B. Otomobil Sanayi / taşeron firma

Konu : Tunuslu şirket ürünlerini Fransa'ya ihraç ediyor. Tunuslu şirkete doğrudan Fransız müşterileri ödeme yapıyor. Tunuslu şirketin Avrupalı (ve diğer) tedarikçilerine Tunuslu şirket ödeme yapıyor. Tunuslu şirketin stoğu Fransa'da bulunmaktadır.

Çözüm : AFC ve Tunuslu şirket, Tunuslu şirketin yasal yükümlülükleri (vergi ve gümrük) ve dahilî kontrol yükümlülüklerini yerine getirmek için prosedürleri uygulamaya soktular. Ayrıca, bu şirket KDV alacağı olduğu zaman KDV'yi alabilir.

Bir kaç tanıklık :      

« Vergi ve gümrük akreditesi olan bir uzman ile çalışmak istiyorduk »

«  Yönetmeliğe uymak için AFC belge kontrol çalışması gerçekleştirmektedir »

« Fransa'da vergi temsilciliği yatırım verimini arttırmaktadır »

Örnek : 2

Faaliyet : B to C. "Doğal ve organik" ürünler uzaktan satışı.

Konu : İsviçre şirketi Fransa'ya ürün ihraç ediyor. İsviçre şirketinin Fransız ve Avrupalı müşterileri kendisine doğrudan ödeme yapıyorlar. İsviçre şirketinin Avrupalı (ve diğer) tedarikçilerinin ödemesi İsviçre şirketi tarafından yapılıyor.

Çözüm : AFC, İsviçre şirketine Fransa'da bağlı şirketi olmadan ticarî faaliyetini gerçekleştirmesini sağlıyor. AFC, hizmeti çerçevesinde ülke başına faturalama sınırına bağlı yükümlülükleri üzerine kontroller gerçekleştiriyor.

Bir kaç tanıklık :      

« AFC bağımsız ve küçük ölçekli bir kabinedir »

« Mutlaka akredite bir vergi temsilcisi istiyorduk » 

Örnek : 3

Faaliyet : B to C. Internet sitesinden tüketim ürünleri.

Konu : Amerikan şirketi Fransa'ya ürün ihraç etmektedir. Amerikan şirketinin Fransız müşterileri Amerikan internet sitesi üzerinden bu şirkete doğrudan ödeme yapmaktadırlar. Amerikan şirketinin Fransız tedarikçilerine ödeme doğrudan Amerikan şirketi tarafından yapılmaktadır. 

Çözüm : AFC ve Amerikan şirketi, yasal yükümlülükleri (vergi ve gümrük) yerine getirmek için prosedürleri uygulamaya soktular. AFC ve Fransız lojistik şirketi arasındaki partnerlik Amerikan şirketinin faaliyeti üzerinde yoğunlaşmasına ve ürünlerini Fransız üssünden dağıtmasını sağlamaktadır.

Bir kaç tanıklık :      

« Ekip gerçek bir tecrübeden yararlanmaktadır »

« Bu akredite vergi temsilcilik ofisi sayesinde, ticarî faaliyetimiz çerçevesinde Fransa'da bağlı şirket kurmamıza gerek kalmadı »

seçenek 2

Vergi temsilciliği

Örnek : 4

Faaliyet : B to B. İnşaat ve bayındırlık işleri için mühendislik çalışmaları

Konu : İsviçre şirketi Fransa'da malzeme ve hizmet satışı gerçekleştirmektedir. İsviçre şirketinin müşterileri bu iş için öngörülmüş banka hesabına para yatırarak doğrudan AFC'ye ödeme yapmaktadırlar. İsviçre şirketinin Fransız tedarikçileri doğrudan İsviçre şirketi tarafından ödenmektedir. Fransız banka hesabının işletmesini A.F.C gerçekleştirmekte fakat İsviçre şirketi hesaptaki paranın sahibi konumunda kalmaktadır.

Çözüm : AFC İsviçre şirketi için bir üçüncü şahıslar banka hesabı tesis eder. Bu opsiyon vergi temsilcilik faaliyetinin tamamlayıcı faaliyetidir.

Bir kaç tanıklık :      

« Her ay, Avrupa hizmetler beyanlarını (DES) gerçekleştirmektedirler »

« Grubumuz borsada işlem görmektedir, dahilî kontrol AFC tarafından yönetilen para akışlarını aylık olarak onaylamaktadır »

seçenek 3

Vergi temsilciliği

Örnek : 5

Faaliyet : B to B. Sanayi parçaları.

Konu : Amerikan şirketi Fransa'da malzeme ve hizmet satışı gerçekleştirmektedir. A.F.C Amerikan şirketi hesabına fatura düzenleyecektir. Amerikan şirketinin Fransız tedarikçilerinin ödemeleri doğrudan A.F.C. tarafından yapılabilir. 

Çözüm : AFC şirket için bir üçüncü şahıslar banka hesabı tesis eder. Bu hesap doğrudan Fransız internet sitesi ve büyük bir Fransız bankasının ödeme platformuna yapılan ödemelerle beslenir.

Bir kaç tanıklık :      

« Bizim durumumuzda, Fransa'da bağlı şirketimiz yok, kurumlar vergisi ödemiyoruz »
« Fransa'da çok az müşterimiz bulunmaktadır, akredite vergi temsilcilik hizmeti özellikle mesleğimize uygun bir hizmettir »

seçenek 4

Vergi temsilciliği

Örnek : 6

Faaliyet : B to B.
Konu : Avusturalya şirketi Fransa'da sanayi malzemeleri satmaktadır. Avusturalya şirketinin Fransız müşterileri doğrudan bir Fransız bankasına ödemektedirler. Fransız banka hesabının işletmesi A.F.C tarafından gerçekleştirilmekte fakat Avusturalya şirketi paraların sahibi konumundadır. Avusturalya şirketinin Fransız tedarikçilerinin ödemeleri, bu iş için öngörülmüş üçüncü şahıs banka hesabı sayesinde doğrudan A.F.C. tarafından gerçekleştirilebilir.

Çözüm : AFC şirket için bir üçüncü şahıslar banka hesabı tesis eder. Bu hesap doğrudan müşteri ödemeleriyle beslenir.

Bir kaç tanıklık :
« AFC tarafından tesis edilen yöntem sayesinde kendi mesleğimiz üzerinde yoğunlaşmaktayız »
« Vergi temsilcisi AFC'nin seçimi Fransız özel vergi uygulamaları itibariyle en doğru seçimdir »

Örnek : 7

Faaliyet : B to C.
Konu : Japon şirketi Fransa'da tüketim malları satmaktadır. Japon şirketinin Fransız müşterileri, şirketin internet sitesi vasıtası ile doğrudan bir Fransız banka hesabına ödeme yapmaktadırlar.
Fransız banka hesabı işletmesi A.F.C tarafından gerçekleştirilmekte fakat Japon şirketi hesaptaki paraların sahibi konumundadır. Japon şirketinin Fransız tedarikçilerinin ödemeleri, bu iş için öngörülmüş banka hesabı sayesinde doğrudan AFC tarafından yapılabilir.

Çözüm : AFC şirket için bir üçüncü şahıslar banka hesabı tesis eder. Bu hesap doğrudan Fransız internet sitesi ve büyük bir Fransız bankasının ödeme platformuna yapılan ödemelerle beslenir.

Bir kaç tanıklık :      
« Bize iade edilen gümrük KDV'si kârımızın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır »
« Ülkemizden bakıldığında, AFC Fransa ve Avrupa faaliyetimiz için vergi ve gümrük işlemlerini kolaylaştıran bir kurumdur »

seçenek 5

Vergi temsilciliği

Örnek : 8

Faaliyet : B to B. Gıda tüketim malları
Konu : Senegal şirketi Fransa'da tüketim malları satmaktadır. Fransız müşterileri Senegal şirketine doğrudan ödeme yapmaktadır. Senegal şirketinin Fransız lojistik şirketi gümrük KDV'sini ödemektedir. Senegal şirketinin Fransız tedarikçilerine doğrudan ödeme yapılabilir. 

Çözüm : AFC, lojistik şirketi ile derin partnerlik ilişkileri içinde çalışmaktadır. Bu Senegal şirketinin faaliyeti üzerine yoğunlaşmasını ve « taze » ürünlerini lojistik şirketi üzerinden dağıtmasını sağlamaktadır.

Bir kaç tanıklık :
« AFC 25 yıldan beri taşıma ve lojistik sektörü oyuncuları ile sayısız partnerlik ilişkileri geliştirmiştir »
« Çifte tasarruf gerçekleştirmekteyiz : gümrük KDV iadesi ve Fransa'da personel ve büro tasarrufu »
« AFC mal alışverişi beyanlarımızla ilgilenmektedir »

seçenek 6

Vergi temsilciliği

Örnek : 9

Faaliyet : B to B. Tüketim malları 
Konu : Arjantin şirketi Fransa'da ve Avrupa'da tüketim malları satmaktadır.
Arjantin şirketinin Fransız ve Avrupalı müşterileri bu şirketin bir Fransız banka hesabına doğrudan ödeme yapıyorlar. Fransız banka hesabının yönetimi A.F.C tarafından gerçekleştirilmekte fakat Arjantin şirketi paraların sahibi konumundadır. Arjantin şirketinin Fransız lojistik şirketi gümrük KDV'sini ödemektedir. Arjantin şirketinin Fransız tedarikçilerine doğrudan ödeme yapılabilir. 

Çözüm : AFC, bir çok yıldan beri lojistik şirketi ile derin partnerlik ilişkileri içinde çalışmaktadır. Bu Arjantin şirketinin faaliyeti üzerine yoğunlaşmasını ve « taze » ürünlerini lojistik şirketi üzerinden dağıtmasını sağlamaktadır.

Bir kaç tanıklık :
« Biz gıda mesleğinde faaliyet sürdürmekteyiz, AFC'nin reaktifliği taze ürünlerimiz için çok önemlidir »
« Fransa pazarında, tanınmış bir ofisin vergi temsilciliği sayesinde malî hedeflerimize ulaşmaktayız » 


Daha başka akış örnekleri de vardır. KDV oranı yürürlükteki mevzuata göre değişir .
Fransa’ya yönelik ihraç kaydı ile satış . Kullanılan Incoterm : Delivered Duty Paid (Gümrük Vergisi Ödenmiş Teslimat)

Avrupa Birliği içinde yerleşik operatörler

Avrupa Birliğinin bu operatörleri, 16.03.2010 tarihli 2010/24/AB yönergesi listesinde bulunanlar dahil, Fransız KDV’si ile ilgili olanlar bir vergi temsilcisine başvurmak mecburiyetinde değillerdir.

2000/65 sayılı Avrupa Yönergesine bakınız

Bununla birlikte, bu şirketler Fransız İdaresi nezdinde girişimlerini azaltmak içim KDV konusunda bir tek yetkili vekile müracaat edebilirler. AFC bu hizmeti de sunmak için her türlü teminatı vermektedir.

Ters tahakkuk prensibi

1 Eylül 2006 tarihinden itibaren Genel Vergi Kanununun 283. Maddesinde yapılan değişiklik.
Yasa metnine bakınız – Genel Vergi Kanunu, Madde 283.

Fransa’da yerleşik olmayan bir mükellef tarafından bir mal veya hizmet tedariki yapıldığında, alıcı, gönderilen veya teslim alan kişi Fransa’da KDV’ye tabi ise, KDV bunun tarafından ödenir.

Sigorta anlaşmalarındaki vergiler

Avrupa Birliği dışındaki sigorta şirketleri bir vergi temsilcisine başvurmak zorundadırlar.

Yasa metnine bakınız – Genel Vergi Kanunu, Madde 1004a.

Sigorta ile ilgili vergi işlemleri yöntemleri KDV’ye uygulananlarla aynıdır.

Diğer vergiler için AFC’ye danışılabilir: Eğlence KDV’si – Sosyal hakların devri üzerindeki vergiler – Çevrimiçi oyunlar üzerindeki vergiler – Gayrimenkul değer artışları üzerindeki vergiler – Alkollü içkiler vergisi – vs.